Счетоводният изпълнител с отговорност към Вашия бизнес

Тел: 0889 47 77 72

Търси

Услуги

Счетoводство / Данъци/ ТРЗ / Консултации

дипл.сч. Веселка Бонева

  • Счетоводство   - всички отчети и справки за разчети и финансови показатели
  • Данъчно представяне - срочно отчитане по ДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ и др.данъчни нормативи, регистрации и дерегистрации
  • Годишно приключване с пълен комплект ГФО, Данъчна декларация с възможност за представяне пред Агенция по Вписванията - ТР.
  • Интрастат и отчети към НСИ
  • ТРЗ и Осигуряване – отчитане на собственици, управители, персонал, граждански договори и др.
  • Попълване на всички видове осигурителни, данъчни и други документи и бланки
  • Консултации по Вашите бизнес процеси
  • Отчитане на физически лица –СОЛ, наемодатели, свободни професии и др.
  • Електронен обмен на данни, вкл.Електронно банкиране
  • Други специфични заявки от счетоводно-данъчно естество, по споразумение


 

"Финас" EООД

Адрес: София 1303, ул.Брегалница 107 партер

Тел: 0889 47 77 72

Email: finas@mail.bg

© 2016 - 2024 Всички права запазени