Счетоводният изпълнител с отговорност към Вашия бизнес

Тел: 0889 47 77 72

Търси

Цени

Посочените цени са при сключен едногодишен договор за счетоводно обслужване с който получавате - безплатно годишно приключване, ( с годишна данъчна декларация, отчети към НСИ,  годишен финансов отчет (ГФО),  ТРЗ на 1 осигурено лице (за всеки следващ се заплаща по 8лв) .  

Имайте предвид : Счетоводната цена е ориентирана индивидуално към всеки клиент, поради различните потребности и сложност на всеки обслужван бизнес, а също и от личната подготовка на предприемача .

                                                                   

Фирми, нерегистрирани по ДДС

ЦЕНИ

Фирми, нерегистрирани по ЗДДС занимаващи се с производство

ЦЕНИ

До 10 документа месечно

30 лв

До 10 документа месечно

50лв

От 11 до 20 документа месечно

40 лв

От 11 до 20 документа месечно

60лв

От 21 до 40 документа месечно

50 лв

От 21 до 40 документа месечно

80лв

От 41 до 80 документа месечно

100 лв

От 41 до 80 документа месечно

120лв

Над 80 документа месечно

договаряне

Над 80 документа месечно

договаряне

Фирми, регистрирани по ЗДДС занимаващи се с услуги и търговия

ЦЕНИ

Фирми, регистрирани по ЗДДС занимаващи се с производство

ЦЕНИ

До 10 документа месечно

70 лв

До 10 документа месечно

80лв

От 11 до 20 документа месечно

80 лв

От 11 до 20 документа месечно

90лв

От 21 до 40 документа месечно

100 лв

От 21 до 40 документа месечно

120лв

От 41 до 80 документа месечно

150 лв

От 41 до 80 документа месечно

200лв

Над 80 документа месечно

договаряне

Над 80 документа месечно

договаряне

Еднократна услуга -Годишно счетоводно приключване

ЦЕНИ

Други услуги

ЦЕНИ

До 50 документа

150 лв

Изготвяне на Годишна данъчна декларация за Физически лица по ЗДДФЛ

20-50лв

От 51 до 100 документа

220 лв

Консултантски услуги

30-50лв

От 101 до 150 документа

300 лв

Издаване на фактури от името на Клиента

по договаряне

Над 150 документа

договаряне

Изготвяне на документи за регистрация на фирма ООД, ЕООД, ЕТ

договаряне

*Пояснения:

  1. „Документ” е една счетоводна операция (проста или сложна) документираща стопанска операция, като това може да е фактура, банково извлечение, приходен или разходен касов ордер, ведомост или друг документ.
  2. 2. След запознаване с конкретната дейност на клиента и неговите изисквания, ” Финас” си запазва правото да предложи цени, различни от обявените.
  3. 3. Цените са крайни в лева.


 

"Финас" EООД

Адрес: София 1303, ул.Брегалница 107 партер

Тел: 0889 47 77 72

Email: finas@mail.bg

© 2016 - 2019 Всички права запазени